Tarieven:

Per 1 januari zijn er weer nieuwe tarieven vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorgautoriteit). Elke orthodontist in Nederland is verplicht deze prestatielijst te hanteren, zodat de tarieven overal vergelijkbaar zijn. Wilt u graag de hele beschikking van de NZA inzien dan kunt u die hier lezen.

In hoeverre de orthodontische behandeling vergoed wordt hangt af van de aanvullende verzekering.
Kijk goed de polisvoorwaarden na voordat met de behandeling begonnen wordt!

Op www.allesoverhetgebit.nl staat veel informatie over tandheelkundige vergoedingen.
Verder vindt u op www.vergelijkmondzorg.nl/orthodontie het vergoedingenoverzicht orthodontie van verschillende verzekeraars in 2022. Mocht u verder nog vragen hebben neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

De facturatie van onze declaraties besteden wij uit aan Netpoint Factoring bv. Bij Netpoint is het mogelijk dat u uw declaraties per e-mail kunt ontvangen, daarnaast is er een speciale website www.uwdeclaraties.nl beschikbaar waar u alle declaraties kunt terugkijken, eenvoudig een kopie kunt opvragen en de antwoorden op de meest gestelde vragen kunt vinden. Netpoint Factoring is te bereiken op patiëntentelefoonnummer 0416-541509. Aan dit nummer zijn geen kosten verbonden.

Voor de betalingsvoorwaarden van Netpoint klikt u hier. Voor algemene informatie over Netpoint klikt u hier.
Kijk voor het eerste consult goed na of de verzekering een eventuele behandeling vergoed.

Visitatie

Eens per vijf jaar wordt de praktijk gevisiteerd door collega- orthodontisten als onderdeel van het visitatieprogramma van de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO). Tijdens deze visitatie worden o.a. de behandelplannen op kwaliteit en resultaten getoetst, met patiënten gesproken en patiëntenenquêtes doorgenomen. Verder wordt de praktijk als geheel beoordeeld.

Certificering

De praktijk is gecertificeerd. Dit betekent dat alle behandelingen die in de praktijk worden verricht, zijn vastgelegd in een kwaliteitshandboek met gedetailleerde procedures en protocollen. De audit hiervoor wordt verzorgd door Roozeboom Consulting.